top of page

PRIVACY POLICY  WEDSTRIJD WUNDERBAR

VERSIE 06/02/2024

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (hierna ‘KBVB’ genoemd) respecteert jouw privacy. In deze Privacyverklaring willen wij je op een heldere, transparante, eenvoudige maar correcte manier informeren wanneer, waarom en hoe de KBVB persoonsgegevens verzamelt en beschermt wanneer u deze Website gebruikt, waarbij wij in ieder geval voldoen aan de GDPR-vereisten en normen voor beste praktijken ( “Vereisten voor gegevensbescherming”).

1. WEBSITE - WAT BEOGEN WE

Via deze website wensen wij u alle nuttige informatie te verschaffen over de Wunderbar band en alle informatie omtrent het Wunderbar event in de ING arena in Brussel waar het officiële Red Devil EK anthem wordt opgenomen.

Deze Privacyverklaring gaat uit van:

  • de Koninklijke Belgische Voetbalbond vzw, met ondernemingsnummer 0403.543.160 en maatschappelijke zetel Marathonlaan 129, 1020 Brussel – administratieve zetel Rue de Bruxelles 480, 1480 Tubize;

2. INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN - GEBRUIK

Apparaatinformatie: Inclusief informatie over uw apparaat of browser die ons een idee geven over uw surfgedrag of apparaatgebruik. Uw apparaatinformatie wordt verzameld door onze app, en uw browserinformatie wordt verzameld door onze cookies, tags en pixels. Dit is vaak nodig voor netwerkbeveiliging, beheer van de Website, oplossen van bugs, ervoor zorgen dat u de Website altijd ziet zoals wij het bedoeld hebben, toezicht op de naleving van onze Algemene Voorwaarden, screenen van al het verkeer, analyseren van gegevens die door onze servers worden ontvangen; identificeren van cyberaanvallen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: IP-adres, datum en tijd van het bezoek, hoe lang u op onze website bleef, de verwijzende URL (als u via een andere site of een advertentie op onze site kwam), de bezochte pagina's op onze site, uw browsertype, apparaattype, versies, besturingssysteem.

Uw identiteit wordt geanomiseerd. De gegevens worden niet langer dan 4 weken na het bezoek van de Website bewaard; Legitiem belang: sec. 6 para. 1 sentence 1 lit. f GDPR

3. COOKIES EN GELIJKAARDIGE TECHNOLOGIEËN

Naast bovenvermelde informatie gebruiken we cookies en gelijkaardige technologieën, desgevallend van derde partijen, ter beveiliging van onze systemen, om het gebruik van onze diensten te meten of om jouw ervaring op onze systemen te optimaliseren. Google Analytics is een externe service die door ons wordt gebruikt. Door cookies te gebruiken, verzamelt en bewaart Google Analytics gegevens zoals bezoektijd, bezochte pagina's, tijd doorgebracht op elke pagina van de KBVB, het internetprotocoladres (GeoIP) en het type besturingssysteem dat wordt gebruikt in de apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de website (voor zie voor meer  informatie www.google.com/policies/privacy/partners/). Door een browser-plug-in (http://www.google.com/ads/preferences/plugin/) van Google te gebruiken, kunt u zich afmelden voor Google Analytics. Indien wettelijk vereist, zullen wij uw toestemming vragen alvorens cookies worden geactiveerd. 

Raadpleeg onze Cookie Policy voor meer informatie.

4. MET WIE DELEN WIJ JOUW INFORMATIE

Wij delen deze gegevens – geanonimiseerd - niet met derden tenzij enkel met dienstverleners van de KBVB voor zover als nodig voor het gebruik zoals voormeld aangegeven.

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden zonder jouw toestemming, tenzij:

  • Er een wettelijke verplichting is;

5. HOE BEVEILIGEN WIJ JOUW GEGEVENS?

De KBVB stelt alles in het werk om jouw persoonsgegevens en privacy te allen tijde te beschermen. Vanuit deze optiek hebben wij een informatiebeveiligingsbeleid en standaarden geïmplementeerd in lijn met de internationale ISO27001-2 standaard. Verschillende functies binnen de organisatie zien toe op de naleving van de wetgeving en de beveiliging van jouw informatie, onze infrastructuur en systemen. Zo trachten we voortdurend nieuwe technische maatregelen te implementeren, zoals onder andere encryptie, firewalls, toegangscontrole met strenge paswoordvereisten, intrusie- en anomaliedetectie, fysieke beveiliging. Moest er zich toch een incident voordoen waarbij jouw gegevens betrokken zijn, dan word je persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot jouw gegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot je persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met jouw gegevens. Bovendien wordt bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op jouw privacy een uitgebreide analyse gedaan om jouw rechten, de veiligheid en bescherming van jouw persoonsgegevens te garanderen.

Onze websites vermelden soms links naar sites van derden (UEFA, ticketverkoop of andere partners) of site van de KBVB, de Vleugels, de Pro League, …waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van je persoonsgegevens. Wanneer we persoonsgegevens daadwerkelijk delen met externe partijen wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin steeds voldoende (technische) maatregelen moeten worden opgenomen zodat de beveiliging van jouw gegevens zo goed als mogelijk gegarandeerd is.

6. JOUW RECHTEN EN HOE DEZE UIT TE OEFENEN

6.1 RECHT OP INZAGE, OVERDRAAGBAARHEID EN RECHTZETTING VAN JOUW GEGEVENS

Je hebt altijd het recht om inzage te krijgen in jouw persoonsgegevens die zich bij ons bevinden. Je doet dit door een verzoek in te dienen bij de DPO van de KBVB of de Legal afdeling. De contactgegevens vind je onderaan.

Om je recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, dien je ons een bewijs van je identiteit te verschaffen. Wij vragen je dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart toe te voegen aan je aanvraag.

Wij zullen jouw aanvraag steeds binnen de 30 dagen na ontvangst van het verzoek behandelen.


Voor de volledigheid informeren wij je dat, indien wij niet reageren op je aanvraag, deze weigeren of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt om de Gegevensbeschermingsautoriteit te contacteren, via  contact@apd-gba.be, die dan in het kader van haar bemiddelingsopdracht zal tussenkomen. 

6.2 RECHT OP VERWIJDERING VAN JE GEGEVENS

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of te laten aanpassen. Hiervoor kan je tevens een verzoek indienen bij bovenvermelde diensten. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of jouw verzoek gerechtvaardigd is.

7. HOE MOET JE ONS CONTACTEREN? 

Indien je vragen hebt over deze Privacyverklaring of je rechten met betrekking tot jouw privacy wil uitoefenen, gelieve ons te contacteren:

Koninklijke Belgische Voetbalbond
Rue de Bruxelles 480, 1480 Tubize
T: +3224771248
E: privacy@rbfa.be 

Indien je onze Functionaris voor Gegevensbescherming wenst te contacteren, gelieve te sturen naar: 


Mr. Cedric Brosens 
Rue de Bruxelles 480, 1480 Tubize
E: cedric.brosens@rbfa.be  

Indien je de toezichthoudende autoriteit wenst te contacteren, gelieve te sturen naar : 

Gegevensbeschermingsautoriteit 
Commission for the Protection of Privacy 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / Rue de la Presse 35, 1000 Brussels 
T: +32 (0)2 274 48 00 
E: contact@apd-gba.be 

8. WIJZIGINGEN AAN ONZE PRIVACYVERKLARING

Van tijd tot tijd kunnen wij onze privacyverklaring aanpassen. Wij raden daarom aan om deze regelmatig te bekijken. Bij significante wijzigingen aan onze privacyverklaring zullen we je vragen de nieuwe versie te accepteren.

bottom of page